1
2
3

יצירת חשבון

פרטי כניסה:
לא יכול להיות ריק
הכנס דוא״ל תקין
הסיסמה חייבת לכלול לפחות ספרה אחת ואות אחת
הסיסמה צריכה לכלול 6 תווים לפחות
אורך מקסימלי 30 תווים
הססמאות חייבות להיות זהות